Rs.20,000(Monthly)

Flat on rent at Shankhamul, Kathmandu

Last updated on: Dec. 23, 2019 Shankhamul, Shankhamul, Kathmandu Property Uploaded By: Seller

Short Info

Status:Sold

For:Rent

Property ID:PTR-004

Description (2BK Flat)

Two room 1 kitchen....price 20000..shankhamul..2ndfloor...good water facility..

Facilities

के तपाइँको घर या होस्टेलमा कोठा या फ्ल्याट खाली छ ?

साथै घर, जग्गा तथा पसल बिक्री गर्नु परेमा यस Website मा बिज्ञापन गर्न सक्नु हुन्छ |

बिज्ञापन हाल्नुहोस