Rs.1,500,000

Hostel on sell at buddhanagar

Last updated on: None, Baneshwar, Kathmandu Property Uploaded By: Seller

Short Info

Status:Available

For:Sale

Property ID:PTR-036

Description

Hostel on sell at buddhanagar .50 student capacity...current 30 student ..montly rent 100000...

Facilities

के तपाइँको घर या होस्टेलमा कोठा या फ्ल्याट खाली छ ?

साथै घर, जग्गा तथा पसल बिक्री गर्नु परेमा यस Website मा बिज्ञापन गर्न सक्नु हुन्छ |

बिज्ञापन हाल्नुहोस