Rs.110,000(Monthly)

HOUSE ON RENT AT MAILTIDEVI

Last updated on: None, Maitidevi, Kathmandu Property Uploaded By: Seller

Short Info

Status:Available

For:Rent

Property ID:PTR-059

Description

house on rent at maitidevi request book this property

Facilities

के तपाइँको घर या होस्टेलमा कोठा या फ्ल्याट खाली छ ?

साथै घर, जग्गा तथा पसल बिक्री गर्नु परेमा यस Website मा बिज्ञापन गर्न सक्नु हुन्छ |

बिज्ञापन हाल्नुहोस