Rs.35,000()

OFFICE SPACE AT SHANTINAGAR

Last updated on: None, Baneshwar, Kathmandu Property Uploaded By: Seller

Short Info

Status:Available

For:Unknown

Property ID:None

Description

2bhk flat on rent for office use request book this property

Facilities

के तपाइँको घर या होस्टेलमा कोठा या फ्ल्याट खाली छ ?

साथै घर, जग्गा तथा पसल बिक्री गर्नु परेमा यस Website मा बिज्ञापन गर्न सक्नु हुन्छ |

बिज्ञापन हाल्नुहोस