Rs.480,000

Hotel for sale at Aloknagar

Last updated on: Aloknagar, Baneshwor, Aloknagar, Kathmandu Property Uploaded By: Hemraj thapa

Short Info

Status:Available

For:Sale

Property ID:PTR-007

Description

आलोकनगरमा राम्रो चलिरहेको होटेल बिक्रीमा | मात्र रु ४,८०,०००/-. ४ टेबल, १६ कुर्शी, D freeze, Normal Freeze, Counter table, Kitchen setup.  विदेश जानु पर्ने भएकोले बेच्नुपरेको |Contact 9812799806/ 9848879140

Facilities

Reason For Sale

विदेश जानु पर्ने भएकोले बेच्नुपरेको

के तपाइँको घर या होस्टेलमा कोठा या फ्ल्याट खाली छ ?

साथै घर, जग्गा तथा पसल बिक्री गर्नु परेमा यस Website मा बिज्ञापन गर्न सक्नु हुन्छ |

बिज्ञापन हाल्नुहोस